Türkiye, Müslüman Dünyasında Suudi Liderliğine Meydan Okuyor

Brecht JonkersTürkiye, Müslüman Dünyasında Suudi Liderliğine Meydan Okuyor

Ortadoğu'nun ve genel olarak daha geniş Müslüman dünyasının jeopolitik manzarası, son on yıllarda büyük değişikliklere uğradı. Çok sayıda seküler, Arap milliyetçisi ve dini hareketin yükselişi ve düşüşü, Batılı sömürge güçlerinin Müslüman toprakları üzerindeki doğrudan iktidarının sona ermeye zorlanmasından bu yana güç dengesini birden fazla kez değiştirdi.

Geçen yüzyılın büyük bölümünde, bir ülke - Suudi Arabistan - bölgede çok önemli bir rol oynadı. Necdi Bedeviler ile Wahhabi aşırılık yanlılarının mutlak bir monarşisinin beklenmedik bir ittifakıyla kurulan bu yapılar, İngiliz sömürgecilerinin stratejik çıkarlarına hizmet etmek için bir araya getirildiler.

Suudi krallığı, İslam dünyasının kalbine dikilmiş bir hançerdi ve hala da öyledir. Birleşik Devletler'e hiç utanmadan itaat eden yozlaşmış bir klik olan monarşi, kutsal Mekke ve Medine şehirleri üzerindeki kontrolünü ümmetin çoğu üzerindeki etkisi için teminat olarak kullanıyor. Monarşi, kendi yumuşak gücünü daha da ileriye taşımak için her zaman geleneksel Sünni İslam ile Vahhabiliğin öğretileri arasındaki farkı gizlemeye çalıştı ve aslında tüm Sünni dünyasının “liderliği” konumu üzerinde hak iddia etmek için çok uğraştı.

Bu Suudi-Vahhabi darbesine karşı direniş olmadığı anlamına gelmez. Belki de en ünlüsü Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdül Nasır’ın şu sözleridir: "Tüm Kudüs'ü kurtarmak için Araplar önce Riyad'ı kurtarmalıdır."  İran'daki İslam Devrimi'nin 1979'daki başarısından başlayarak, din kaynaklı yeni bir anti-emperyalist coşku dalgası Müslüman dünyasını kasıp kavurdu.

Sünni dünya, Hamas ve Filistin İslami Cihadı gibi örgütlerin ortaya çıkmasıyla benzer bir evrimi gördü. 1928'de ortaya çıkan daha ortodoks bir Sünni İslami örgüt olan Müslüman Kardeşler (kısaca İhvan el-Müslimin veya kısaca İhvan olarak da bilinir), Sünni dünyasında giderek öne çıktı. Müslüman Kardeşler, tarih boyunca hem Batı emperyalizmine karşı hem de Batı hegemonik tasarımlarının kilit müttefiki rolünü oynamış esrarengiz bir gruptur. Örgütü genel olarak İslami Direniş'e doğrudan destekçi veya onun karşıtı olarak yerleştirmek zor olsa da, kesin olarak ifade edilebilecek birkaç temel unsur vardır.

İhvan şu anda iki Müslüman ülke tarafından yoğun bir şekilde destekleniyor: Türkiye ve Katar. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhvan'ı politikaları için kilit bir müttefik olarak görüyor ve aslında bunu Suudi Arabistan'ın canını sıkacak şekilde Orta Doğu'dakiTürk hırslarını ilerletmek için kullandığı görülüyor. 

Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı modern Türkiye tarihinde bir dönüm noktası olarak görülebilir. Türkiye cumhuriyetinin başlangıcından bu yana ilk kez, açıkça İslami siyasi profile sahip bir politikacı ülkeye liderlik ediyor. İslami inancın kamusal rolüne şiddetle karşı çıkan, sadık seküler, saldırgan milliyetçi bir devlet olarak kurulan Türkiye, AKP ve Erdoğan liderliğinde hızla değişiyor.

Ancak değişiklik abartılmamalıdır. Erdoğan hala Mustafa Kemal dönemine kadar uzanan Batı kurallarına göre oynuyor. Türkiye NATO’daki tek Müslüman ülke olmaya devam ediyor ve Avrupa Birliği’ne katılma fikrinden hâlâ tamamen vazgeçmiş değil. Komşularına yönelik milliyetçi ve kaybedilen toprakları geri isteyen politikaları da değişmedi, Yunanistan'a karşı saldırgan söylemleriyle, Kuzey Kıbrıs'ın devam eden kontrolüyle, Kürt kimliğinin alenen sergilenmesinin bastırılması veya Ermenistan ile ilişkiler yoluyla da olsa değişmedi. Ülke ayrıca Siyonist oluşumla açık diplomatik ve ekonomik bağları da sürdürüyor.

Bununla birlikte, değişim Türkiye’nin rolünde kesinlikle elle tutulabilir. Ankara’nın yavaş da olsa uluslararası alanda saygınlığına yardımcı oldu. Bu belki de en iyi Ankara ile Müslüman Kardeşler arasındaki yakın ittifakla ifade edilebilir.

Türk destekli İhvan milisleri, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) hala kuzey Suriye'nin bazı kısımlarını işgal eden ve Kürt ayrılıkçı güçleriyle sürekli çatışmaya dahil olan kalıntılarının çoğunu oluşturuyor. Riyad, çatışmanın başından beri Suriye'ye karşı savaşa dahil olsa da, ikisi arasında önemli bir fark var.

Suudi Arabistan, sık sık El Kaide veya IŞİD ile bağlantılı olan Vehhabi tekfiri terör örgütlerini finanse ediyor. Amaç, Suriye hükümetini istikrarsızlaştırmak ve nihayetinde yok etmek ve böylece İran'dan Filistin'e uzanan Direniş Ekseni'ndeki kilit bir bileşeni ortadan kaldırmaktı. Öte yandan Türkiye’nin aklında, Erdoğan ve takipçilerinin neo-Osmanlı ideolojisine de karşılık gelen çok daha somut bölgesel hedefler var. Suriye'nin yıkılması Ankara'nın öncelikli hedefi değil. Halep gibi şehirlerin Türk idaresi altına alınması fikrine dahil ediliyor.

Bu farklılığın bir sonucu, Suriye hükümetinin yanı sıra müttefikleri İran ve Rusya'nın Türkiye ile müzakere ve uzlaşma için ortak zemin bulmada Riyad ve onun tekfiri destekçilerinden çok daha başarılı olmasıdır.

Türkiye ve Suudi Arabistan'ın stratejik çıkarları Suriye'de genel olarak uyumluyken, diğer durumlarda giderek artan bir görüş ayrılığı ortaya çıktı. Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, Katar'ı izole etmek ve boğmak için bir kampanya başlattığında, Türkiye Körfez devletini savunmada İran'ın yanında öncü bir rol üstlendi. Suudi ablukasının hedeflerine ulaşmada başarısız olmasını sağlamak için Türk siyasi, ekonomik ve manevi desteği kilit rol oynadı. Türkiye'nin Katar'a verdiği diplomatik ve ekonomik destek, çağdaş tarihte belki de ilk kez, Sünni İslam geleneğine dayanan bir hükümetin Suudi Arabistan'a böylesine cesur bir şekilde meydan okuduğunu gösteriyor.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2018 yılının Ekim ayında İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda vahşice öldürüldüğünde, Ankara Suudi örtbasının bir parçası olmayı reddetti. Türk istihbarat görevlileri, Kaşıkçı cinayetinin ayrıntılarını ve yüksek rütbeli Suudi yetkililerin oynadığı doğrudan rolü ifşa etmede çok önemliydi. Tarihsel bir olay olarak adlandırılabilecek bir olayda, Suudi monarşisi, suçunu geleneksel düşmanlarından biri tarafından değil, iddialı bir Sünni güç tarafından kabul etmek zorunda bırakıldı.

Libya'da giderek karmaşıklaşan çatışma, Türkiye ile Körfez monarşileri arasındaki temel farklılıkları da vurguladı. Trablus'taki sözde Ulusal Mutabakat Hükümeti (GNA) hem Türkiye'den hem de Katar'dan geniş destek alırken, Suudi Arabistan ve BAE, eski general ve kendi kendini tayin eden 'saha mareşali' Khalifa Hafter'in önderliğindeki güçlerden yana ağırlıklarını koydular. Libya'daki çatışma, Türkiye’nin dünya sahnesinde artan rolünü belki de en iyi şekilde göstermektedir. Katar'ın da katıldığı Ankara, Hafter ile mücadeleye katılarak doğrudan BAE, Mısır, Suudi Arabistan ve Rusya'ya meydan okudu.

Yemen'de Türkiye, Islah Partisi olarak bilinen yerel İhvan şubesinin ana destekçilerinden biri oldu. Islah, 2015'teki başlangıcından bu yana Suudi liderliğindeki işgali desteklerken, Riyad ile hareket arasındaki ilişkiler istikrarlı bir şekilde düşüşte. Suudi Arabistan'ın Müslüman Kardeşler üzerindeki devam eden yasağı ve üyelerine ve sempatizanlarına yönelik baskılar, güvensizliğin artmasına katkıda bulundu. Suudi güçleri, Suudi Arabistan'ın Yemen işgalinin en sesli destekçilerinden biri olan Islah vaizi Abdul Mecid el-Zindani'yi tutukladığında bu daha da kötüleşti.

Türkiye ise Islah temsilcilerine servetlerinin yanı sıra güvenli bir sığınak sundu. Hatta bazı Yemenlilere Türk ekonomisine yapılan önemli yatırımlar karşılığında Yemen'den genellikle gölgeli yollarla çekilen parayla Türk vatandaşlığı bile verildi.

Yemen'deki Türk planı karşılığını veriyor gibi görünüyor. Riyad konusunda giderek hayal kırıklığına uğrayan ve Emirliklerin Güney Yemenli ayrılıkçı milislere verdiği destekten endişelenen Islah Partisi, yardım için defalarca Türkiye'ye döndü. Hatta bazı durumlarda bu, Islah temsilcilerinin eski müttefiklerine açık düşmanlık ifade etmelerine ve işgalcileri bölgeden çıkarmak için Türkiye'den yardım istemelerine bile yol açtı.

Yemen'deki Türk planı karşılığını veriyor gibi görünüyor. Riyad konusunda giderek hayal kırıklığına uğrayan ve Emirliklerin Güney Yemenli ayrılıkçı milislere verdiği destekten çekinen Islah Partisi, yardım için defalarca Türkiye'ye döndü. Hatta bazı durumlarda bu, Islah temsilcilerinin eski müttefiklerine açık düşmanlık ifade etmelerine ve işgalcileri bölgeden çıkarmak için Türkiye'den yardım istemelerine bile yol açtı.

Genel olarak, yumuşak gücün uygulanması, Türkiye’nin Müslüman dünyasına erişimini genişletmeye çalışırken temel güçlü yönlerinden biri gibi görünüyor. Türkiye, Suudi Arabistan'ın yaptığı gibi saldırgan terör örgütlerine güvenemez ve de İran'ın gösterdiği şekilde Doğu Akdeniz’de halk desteği ve iyi niyet geliştiremedi. Ankara’nın konumu, neo-Osmanlı gündemine sempati duyan herhangi bir grubun yanı sıra Orta Doğu’daki daha ortodoks Sünni hareketleri desteklemektir.

1935 yılında Mustafa Kemal tarafından zorla laikleştirilen eski katedral cami olan Ayasofya'nın camiye çevrilmesi kararı, Türkiye'nin yumuşak gücünün doğrudan bir yansıması olarak görülebilir. Daha da incelikli olan, yeni caminin açılış töreninde Peygamberimiz (asm) 'e, ailesine ve sahabeye selamların okunmasıdır. Belki de geleneksel İslami pratikte pek fark edilmeyen bu eylem, uzun süredir ortodoks Sünnilik olarak sunulan Vahhabi öğretilerine aykırıdır.

Türkiye'nin bölgedeki nüfuzu ve gücü de abartılmamalıdır. Türkiye, Orta Doğu'daki Arap ağırlıklı nüfusun askeri gücü veya desteği açısından İran veya Suudi Arabistan gibi bölgesel bir güç merkezi değildir. Türkiye'nin Direniş Ekseni veya genel olarak İslami direniş hareketi açısından olumlu veya olumsuz bir faktör olup olmayacağı da net değil. Türkiye’nin Suriye, Irak ve Yemen’deki emperyalist tutumu, bazı eğilimleri hakkında şüphe uyandırıyor.

Bununla birlikte, büyük şema içinde, Suudi Arabistan'ın Sünni dünyanın liderliği iddiasının hızla dağılması olasılığı giderek artıyor. Türkiye şu anda bu fırsatı değerlendirmek ve başlıkta hak iddia etmek için en iyi konumda görünüyor.

Sosyal medyada paylaş: Facebook Twitter Whtasapp


Hakkımızda

Uluslararası Siyasal Gündemin Kodları - Kudus Analiz | KA kudusanaliz.com


Kudüs Analiz sitesi bir Kudüs Medya AŞ portalıdır
Son Güncellenenler


Network Yazılım