Bir Model Olarak Pakistan Vahdet Deklerasyonu

Bir Model Olarak Pakistan Vahdet Deklerasyonu
Sosyal medyada paylaş: Facebook Twitter Whtasapp

Bir Model Olarak Pakistan Vahdet Deklerasyonu

KÜRESEL ADALET KOMİTESİ - PAKİSTAN VAHDET DEKLERASYONU

Bodrum/Türkiye

 

Bizler Ümmetin ve Şeriatin, Müslümanların arzularına ulaşması için Adalet, Barış, Vahdet ve Sabrı zorunlu kıldığını kabul eden, 

Amman Deklarasyonuna uygun Müslüman tanımını onaylayan,

 

Filistin ve Keşmir'deki çatışmaların Ümmet'in karşılaştığı temel sorunlar olduğunu ve bu konuda ittifak olduğunu anlayan,

 

Dikkatleri Filistin ve Keşmir'den uzaklaştıracak Mezhebi bölünmelerin ve Ümmet içinde yıkıcı çatışmaların kışkırtılmasını kuvvetle kınayan,

 

Ve aşağıda imzası bulunan bizler, Pakistan toplumu içindeki mezhebi bölünmelere ve şiddet ile yıkıcı çatışmaların artmasına karşı koymak için bu deklarasyonun maddelerini kabul ediyoruz:

 

1. İnsanların renk, inanç, etnisite ve din temelinde öldürülmesinin Haram ve Şeriate aykırı olduğu konusunda ortak bir basın açıklaması yapılması.

 

2. Müslüman grupların dini düşünce ile inançları kadar Peygamberin (s.a.v) eşleri dahil ailesi, ashabı ve akrabalarına hakaret edilmesinin Haram ve Şeriate aykırı olduğu konusunda ortak bir basın açıklaması yapılması.

 

3. Ümmet içindeki farklılıkların asla başka Müslimanların tekfir edilmesine yol açmaması gerektiğine dair ortak bir basın açıklaması yapılması. Biz ayrıca söz konusu tekfir eyleminin Haram ve Şeriate aykırı olduğunu deklare ediyoruz.

 

4. Önceki paragrafların hedefimiz için merkezi konumda olduğunu ve her zaman idame ettirileceğini kabul eden bizler, yukarıda bahsedilen ortak açıklamaları 1435 yılı Muharrem ayında yapacağımızı, bu konularda müşterek ve ferdi olarak daha da gelişme sağlayacağımızı ve başkalarının da bu ilkeleri kabul edip onlara uygun yaşamasını destekleyip teşvik edeceğimiz konusunda mutabıkız:

 

5. Kardeşliği oluşturmak, sürdürmek ve geliştirmek için başka grupların etkinlik ve programlarına katılmanın yanında farklı ekoller ve organizasyonlarımız arasında müşterek ve faal ilişkiler kurup sürdürmek.

 

6. Pakistan'daki bütün gruplar arasında uyumu destekleyici ortak açıklamalar yapmak ve bu açıklamaları basılı, elektronik ve sosyal medya ağları ile desteklemek.

 

7. Nüfuz alanımızdaki medreseleri müfredat ve eğitim programlarını Pakistan'ın sosyal, siyasi ve ekonomik ihtiyaçlarını ele alacak şekilde geliştirmelerini ve diğer yandan da Pakistan toplumunun tüm mensupları arasında saygı, uyum ve barış ihtiyacını hedeflemelerini tavsiye ederiz.

 

8. Nefret söylemleriyle mücadele yasasının geliştirilmesi ve uygulanması için lobi faaliyetinde bulunacağız ve bu yasanın ihlali durumunda daha etkili bir soruşturma yapılması için baskı yapacağız. Mezhep temelli şiddeti ve yasadışı örgütlerin  cinayetlerini kınıyoruz.

 

9. Tek bir ümmet olarak Kur'an'ın birlik olup Allah'ın emrine sarılma emri olarak UJN Tüzüğü 3:103'ü destekleyeceğiz ve başkalarını da UJN Tüzüğü 3:103'ü destekleyip imzalamaya teşvik edeceğiz.

 

10. UJN, imzacıların ve temsil ettikleri organizasyonların birlik ve uyum mesajlarının medya ağları ve sosyal medya aracılığıyla desteklenmesini ve yayılmasını desteklemeyi ve ile bu mesajların dünyaya yayılmasına yardım etmeyi kabul eder.

 

11. UJN, bu deklarasyonun 1 ila 3. maddeleri için bütün dünyadaki Ulema tarafından imzalanmış uluslararası bir destek açıklaması alınmasını kabul eder.

 

Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın; bölünüp parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirine düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve O’nun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız.

 

Kur'an-ı Kerim 3:103

 

 

VİDEO- 1

 

VİDEO- 2

Sosyal medyada paylaş: Facebook Twitter Whtasapp


Hakkımızda

Uluslararası Siyasal Gündem - Kudus Analiz | KA kudusanaliz.com


Kudüs Analiz sitesi bir Kudüs Medya AŞ portalıdır
Son Güncellenenler


Network Yazılım